CAHİLİYYET

Cahilliğe âit. * İslâmiyet'ten önceki câhiliye devrine âit. Cahiliyet sadece İslâmiyet öncesine ait değildir. Bu gün "tabiatçılık, maddecilik" gibi çeşitli adlarla eski puta tapıcılık daha da yobazlaşarak devam ediyor. Allah'ı inkâr ederken tabiatı ve maddeyi onun yerine koyarak kendilerine yeni putlar dikiyor ve kendi yaptıkları bu putlara kendileri tapıyor. (Bak: Yobaz.)

Yeni Lügat Türkçe Sözlük . 2009.

Look at other dictionaries:

  • ASR-I CAHİLİYYET — Cahiliyyet asrı. Cahiliyyet devresi. * Arabistan da İslâmiyet ten önceki putperestlik ve vahşet devri …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

  • cahiliyet — is., Ar. cāhiliyyet Bilgisizlik …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • ASABİYYET-İ CAHİLİYYE — İslâmiyetten evvelki câhiliyyet asabiyyeti. Menfi milliyet. Irkçılık, yani, aşırı derecede kendi kavim ve kabilesini koruma ve iltizam gayreti.(Asabiyyet i cahiliyye, birbirine tesanüd edip yardım eden gaflet, dalâlet, riya ve zulmetten mürekkeb… …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

  • MASDAR-I CA'LÎ — (Mec ul) yapma olan masdar. Arapçada, bazı isim ve sıfatların sonlarına ( iyyet) ilâve edilerek yapılır. Meselâ: İnsan: İnsaniyyet, Şâir: Şâiriyyet. Câhil: Câhiliyyet. Merbut: Merbutiyyet gibi.Arapça veya Farsça kelimenin sonuna ( îden) eki… …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.